شرکت دراک شیراز

توجه به ساخت داخل در صنعت خودرو در حال ثمر دادن است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روند تولیدی صنعت خودرو کشور علیرغم همه محدودیت ها روند مناسبی دارد 

  • توجه به ساخت داخل در صنعت خودرو در حال ثمر دادن است

در جلسه مشترک با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا با توجه به ساخت داخل به عنوان یکی از محورهای کار وزارت صمت در سال جاری در حوزه خودرو سازی در حال ثمر دادن است.

انصافاً روند خوبی بر صنعت خودرو سازی کشور حاکم شده و حتماً باید با رصد مستمر شرایط امروز و آینده کشور، در این بخش اقدامات مقتضی را برنامه ریزی و در دستور کار قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به برخی از عدم همکاری ها در تسریع امور در صنایع مختلف کشور خاطرنشان کرد: هنوز عده ای شرایط جنگ اقتصادی را باور نکرده اند و متناسب با رویه موجود همراهی نمی کنند که به هیچ وجه این روند قابل قبول نیست.

وزیر صمت تاکید کرد: امروز تکلیف همه ماست همه فرصت های همکاری و توسعه ای را جدی بگیریم و تسهیل در روند کارها را در دستور کار جدی خود قرار دهیم.

Top
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام